Bestuur
Het bestuur van de VvE bestaat uit eigenaars van appartementen. De leden daarvan verrichten hun taak op vrijwillige basis zonder daarvoor een vergoeding in rekening te brengen. Het bestuur laat zich adviseren door een inrichtingscommissie en, zo nodig, door technische deskundigen (waaronder Monumentenwacht). De inrichtingscommissie adviseert over de interne en externe aankleding van het gebouw en de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten. Daarnaast is er een evenementencommissie. Het bestuur handelt op basis van de splitsingsakte die het karakter heeft van statuten en een huishoudelijk reglement. Tweemaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats.

VvE St. Elisabeths Gasthuis, St. Elisabethshof 73a, 6812 AV Arnhem

© 2023 Elisabeths Gasthuis